Author: Admin2

News : โครงการ “Easy E-Receipt”

9Bottles เข้าร่วมโครงการ "Easy E-Receipt" ลดหย่อนภาษีสูงสุด 50,000 บาท 🛍️ ช้อปลดหย่อนภาษี 2567 โอกาสดีๆมาถึงแล้วสำหรับลูกค้าของ 9Bottles อย่าเสียสิทธิ์!! ไนน์ ไนล์ขานรับมาตรการ Easy E-Receipt โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในปี2567 ของรัฐบาล  พร้อมจัดโปรโมชั่นขวดน้ำดื่มราคาพิเศษสุดคุ้ม ต้อนรับปีใหม่ เพียงสั่งซื้อสินค้ากับไนน์ ไนล์ สามารถออกใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) เพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีได้เลย 💙 ✔️ เงื่อนไขมาตรการ Easy E-Receipt ผู้มีเงินได้และมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ไม่รวมห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล) ซื้อสินค้าหรือรับบริการในประเทศไทยเท่านั้น กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ตามจำนวนที่จ่ายจริง มูลค่าสูงสุด 50,000 บาท  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567