Shop

ขวดพลาสติกใส PET180-155

 

ชื่อรุ่น : PET180-155
วัสดุ : พลาสติก PET
รูปทรง : ทรงเหลี่ยมคอเว้า
ความจุ : 180 ml. / 6 oz.
ขนาดขวด : 14 x 4.3 cm.
ขนาดปากขวด : 30 mm.
สีขวด : สีใส
จำนวน : 1 แพค มี 150 ขวด (พร้อมฝา)
VR

พลาสติก PET คือ พลาสติกประเภทคืนรูป (Thermoplastic) ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงจึงมีความ